Träffa AppSök i Västerås den 12-13 oktober!

Hoppas du är morgonpigg och kommer till mässan Fokus Hjälpmedel i Västerås den 12-13 oktober. Seminarieprogrammet inleds av just oss på AppSök redan klockan 09.15-09.55 båda dagarna!

Vi visar då webbtjänsten för att hitta tillgängliga appar för personer med funktionsnedsättning samt analysverktyget som granskar appar på ett mer proffesionellt sätt.

Vad är Fokus Hjälpmedel?

”Fokus Hjälpmedel är ett samarbete mellan 7-Klöven, Hjälpmedelsverksamheterna i Dalarna, Gävleborg, Örebro, Sörmland, Uppsala, Värmland och Västmanslands län i samverkan och Swedish Medtech – Branschorganisationen för medicinteknik ed sektorgruppen HELP.”

Du hittar hela seminarieprogrammet här: AppSök på Fokus Hjälpmedel

Vi ses i Västerås nästa vecka!

/ Ronnie och Bo

08-123 351 68

Nu validerar vi appar för fullt!

Sedan sommaren 2016 är utvecklingsprojektet för AppSök färdigt enligt plan. Slutrapporten är skriven och nästa fas med drift och förvaltning är i full gång. Innan vi går ut med tjänsten officiellt, fyller vi nu på med appar i databasen. Innan apparna går att söka fram på webbsidan granskas de nämligen noggrant utifrån olika tillgänglighetsfokus. Gransknings- och vailideringsteamet är tvärprofessionellt och består av erfarna behandlare från StoCKK. De flesta appar vi granskar i detta skede är appar som våra behandlare hos StoCKK tipsar om dagligen i sina konsultationer. Har du tips på appar som du vill skall finnas med i tjänsten eller att vi kommer till er organisation och visar tjänsten, kontakta oss gärna på: stockk.appsok@sll.se

Förhandstitt på webbsidan

appsök  webbsidan

 

Så här kommer vår webbsida där man kan söka efter granskade appar att se ut. Alla kommer att kunna söka på fritext, söka på en kategori av appar eller efter appar som passar för olika typer av funktionsnedsättning. Detta kommer alla att kunna göra!

De som sedan har tillgång till ett inlogg kommer även att kunna detaljsöka på ett specifikt sökord. Det kan vara om man vill hitta en app där man t.ex vill kunna styra med kontakter, kunna förstora text eller har möjlighet till talsyntes. Vi har ett sökbibliotek med över 100 specifika sökord!

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. Konferensen hålls på Kistamässan i Stockholm den 3-4 februari.

Appsök kommer att vara med och hålla ett seminarium med workshop under konferensen. Vi kommer också att finnas med på utställningen samt prata om projektet under två miniföreläsningar som hålls i den allmänna, öppna delen av konferensen. 

HÄR kan du läsa mer om Appsöks seminarum 

Hoppas vi ses där!

Appsöks valideringsverktyg

För er som är nyfikna på hur vårt valideringsverktyg fungerar kommer här en liten förhandsvisning!

Valideringsverktyget är indelat i olika kategorier där vi har frågor som rör visuell, auditiv, kognitiv, motorisk och taktil tillgänglighet. Vi  tittar också på appens generella kvalitet och hur den fungerar med inbyggda och externa hjälpmedel.

Bild på valideringsverktyget

 

Resultatet från valideringen syns sedan som stapeldiagram samt som information om vilka funktioner som faktiskt finns i appen.

bild på valideringsverktyget

Efter det att en validerare har gått igenom en app ska resultatet av valideringen presenteras på en webbsida där man kan söka efter appar på flera olika sätt.

 

Konferenser där Appsök finns med

Nu är det full aktivitet igen efter sommarens ledighet! Vi jobbar med layouten på webbsidan, programmeraren arbetar för fullt med att skapa både en databas och ett valideringsverktyg. Det är spännande att se hur allt tar form och snart är det dags att böra validera appar!

Vi kommer att besöka några konferenser under hösten för att föreläsa om Appsök:

LVI-dagarna 17-18 september .
LVI-dagarna är en mötesplats för alla som är verksamma inom synbranschen och äger rum i Växjö. Läs mer www.lvi.se/lvi-dagarna

 

Hälsa genom livet – Kvalitetskonferens för svensk habilitering
Denna konferens kommer att hållas i Norrköping den 24-25 september.
Läs mer www.habiliteringschefer.se/kvaldagar.htm

 

Certec Informerar om Rehabiliteringsteknik och Design
En dag för alla som är intresserade av att se hur teknologi och design tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar. 

Denna informationsdag hålls i Lund den 21 oktober. Appsök kommer att informera kl 10-11. A2.  Rum 243 på plan 2.
Läs mer http://www.certec.lth.se/infodag

REDAH-dagarna 

REDAH är en sammanslutning av personer som i sitt yrke arbetar med ny teknik för personer med funktionsnedsättningar.
Konferensen hålls i Stockholm den 12-13 november.

Läs mer http://redah.se

Hoppas vi ses där!