StoCKK

Projektet Appsök finansierades bland annat av StoCKK.

StoCKK – Stockholm Center för kommunikativt och kognitivt stöd tillhör Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Vi vänder oss till personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter, deras närstående och behandlande personal samt alla som vill lära sig mer om kommunikativt och kognitivt stöd. Vårt mål är att underlätta livssituationen för den enskilde genom att förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. StoCKK finns på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Besök gärna vår hemsida för mer information.

Till StoCKKs hemsida

Stockk