Om AppSök

Detta är AppSök

Vi har utvecklat en metod för tillgänglighetsgranskning och analys av appar. Granskningen ger tillgång till en validerad och kvalitetssäkrad information om appar. Speciellt om appar som kan kompensera och ge stöd i vardagen.

Resultatet publiceras på AppSöks webbaserade tjänst. Där kommer framöver även att finnas tillgång till annat anpassat och stödjande material och information

Så här går granskningen till:

Apparna granskas och valideras av utbildade expertgranskare med vårat nya granskningsverktyg. Med hjälp av detta granskningsverktyg bedöms och analyseras appens tillgänglighet inom en mängd olika områden innan informationen publiceras på AppSöks webbplats.

Vi granskar:

  • Visuell tillgänglighet
  • Auditiv tillgänglighet
  • Kognitiv tillgänglighet
  • Motorisk tillgänglighet
  • Taktil tillgänglighet (viktigt för människor som är blinda )
  • Kvalitet (t.ex hur lättanvänd är appen)
  • Samverkan emellan enhetens hjälpmedelsfunktioner och appen
  • Appens ämnesområde

Varför AppSök? 

Allt fler människor med olika former av funktionsnedsättning söker idag efter appar som stöd i vardagen.
Utbudet av appar är nu enormt och informationen ofta oklar. Det skapar stora svårigheter såväl som för enskilda personer, men också för behandlare och rådgivare att hitta rätt i appdjungeln.
En fråga som rådgivare ofta får är: Var finns den app som kan ge mig det bästa stödet utifrån mina förutsättningar och behov?

Länk till AppSöks webbtjänst:  https://www.appsok.se/