Appar och IKT för personer med dövblindhet

Nästa vecka är AppSök en av punkterna på NKCdbs dag i arbetet kring IKT för personer med dövblindhet. Se programmet här: